Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Varberg

ACE of ESS AB
Org.nr: 556641-2598
Bolaget skall bedriva konsulting och systemutveckling av affärssystem i IT-miljö och därmed förenlig verksamhet.
ACE of ESS Sweden AB
Org.nr: 556692-0574
Bolaget ska bedriva konsulting och systemutveckling av affärs- system i IT-miljö samt därmed förenlig verksamhet.
Broms IT-konsult AB
Org.nr: 559030-9935
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom systemutveckling och verksamhetsutveckling. Arbetar med för- studie, design, konstruktion, programmering, test och driftsättning. Utvecklar IT-tjänster till org ...
Dagnys Data & Consulting AB
Org.nr: 556849-7159
Föremålet för företagets verksamhet är konsulttjänster inom systemutveckling och systemförvaltning, samt utbildning inom databranschen.
Impel IT AB
Org.nr: 559007-6559
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, innefattande rådgivning, systemutveckling, systemintegration och utbildning samt därmed förenliga verksamheter.
RINIDATA AB
Org.nr: 556616-4686
Bolaget skall bedriva konsulting och systemutveckling av affärssystem i IT-miljö ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Varbergs Datakonsult HB
Org.nr: 916553-1477
Systemutveckling samt utbildning inom dataområdet.