Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Torslanda

Antob Corporation AB
Org.nr: 556739-8606
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom systemutveckling samt utbildning inom detta område.
Automations- och Systemutveckling i Sverige AB
Org.nr: 556826-3288
Bolaget ska bedriva industriell produkt- och systemutveckling inom företrädesvis industrin, bedriva utbildnings- och informationsverksamhet inom samma områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Blue Nowhere AB
Org.nr: 556631-1659
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva systemutveckling och tjänster inom datasäkerhet samt därmed förenlig verksamhet. Samt bedriva konsulttjänster inom PR och reklam.
Caprico Coding AB
Org.nr: 556876-3642
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, systemutveckling och programmeringstjänster inom databranchen samt export, import och försäljning inom detta område jämte därmed förenlig verksamhet.
Doin'IT AB
Org.nr: 556701-5705
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data, systemutveckling, nätverk, kommunikation, hårdvara, mjukvara, webbhotell, webbtjänster, aktiehandel samt projektledning och därmed förenlig verksamhet.
Lars Schulz Konsult AB
Org.nr: 556200-3557
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena systemutveckling, provning, konstuktion och projektledning, städverksamhet inom kontor och verkstäder, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
MH Con AB
Org.nr: 556885-4490
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver kommer värdepappershandel att ske.
North River AB
Org.nr: 556784-8113
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster avseende bolagsstyrning, it, systemutveckling och transaktioner, att äga, förvalta och hyra ut fast och lös egendom, att bedriva rese- och konferensverksam ...
North River Maintenance AB
Org.nr: 556803-0646
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulttjänster avseende transaktioner, bolagsstyrning, IT, systemutveckling samt underhåll och support. Vidare skall bolaget bedriva rese- och konferensverksamhet samt äg ...
Ohlin Way AB
Org.nr: 556949-3165
Företaget erbjuder konsulttjänster inom kvalitetssäkring av mjukvara. Utöver detta arbetar bolaget även inom systemutveckling, kravhantering och utbildning samt därmed förenlig verksamhet.
While Consulting AB
Org.nr: 556927-9754
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom identitetshantering, systemutveckling, IT-design samt arkitektur samt försäljning av egenutvecklad programvara. Dessutom ska bolaget bedriva projektledning samt administration i ...