Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Limhamn

8 Rum & Kök AB
Org.nr: 556838-2963
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva systemutveckling av hård- och mjukvara, ljud- och musikproduktion samt försäljning och konsulttjänster inom dessa områden, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenli ...
Ahltorpmedia AB
Org.nr: 556415-7336
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet, systemutveckling, utveckling av webbsystem, webbhotellveksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Beastit AB
Org.nr: 556949-9592
Företaget kommer att sälja tjänster såsom systemutveckling, programmering, projektledning samt tränings- och hälsocoaching.
Conitis AB
Org.nr: 556829-2436
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom affärs- och systemutveckling. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom.
Elektronik & Datautveckling i Stockholm AB
Org.nr: 556319-0692
Bolaget skall bedriva program- och systemutveckling för datamaskiner, handel med datamaskiner, tillbehör och komponenter, tillverkning och utveckling av elektronikapplikationer, hästuthyrning och hästavel, samt därmed fö ...
F People HB
Org.nr: 969758-2329
Handelsbolagets verksamhet ska vara att bedriva organisationskonsultation och ledarskapsutveckling, IT-konsultation, IT-utveckling, systemutveckling, samt därmed förenlig verksamhet.
FOVERIT AB
Org.nr: 556808-9899
Konsultverksamhet inom IT såsom systemutveckling, verksamhetsstöd vid processutveckling'IT-utveckling, projektledning och utbild- ning. Musikkomposition.
HeadCraft AB
Org.nr: 556937-4498
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktutveckling, teknisk utbildning och teknisk konsultverksamhet med specialist inom systemarkitektur, systemutveckling, systemintegration och projektledning och därmed förenli ...
Indexera Solutions Sweden AB
Org.nr: 556727-2132
Bolaget skall bedriva affärs-, marknads- och systemutveckling inom e-handel och därmed förenlig verksamhet.
IT-Huset Moberg AB
Org.nr: 556399-5371
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av tjänster inom systemutveckling, system- och nätverksadministration samt försäljning av hård- och mjukvara samt därtill hörande verksamhet, utbildning inom IT, ekonomi och'mediainfo ...
Jarls Konsult AB
Org.nr: 556948-8751
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-management området, affärs- och systemutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Karl-Anders Johansson AB
Org.nr: 556695-8434
Bolaget skall bedriva systemutveckling av hård- och mjukvara, ljud och musikproduktion samt försäljning och konsulttjänster inom dessa områden. Äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Level Four AB
Org.nr: 556865-8396
Systemutveckling och konsulttjänster inom IT.