Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Systemutveckling i Enköping

Anna Johnsson IT-Konsult AB
Org.nr: 556781-0824
Bolaget skall bedriva informations- och kommunikationsverksamhet, IT-konsultversamhet inom projektledning, systemutveckling, GIS, infrastruktur, datakommunikation och vidmakthållande av system, verksamhet inom ekonomi oc ...
Appetin AB
Org.nr: 559006-4258
Bolaget skall bedriva utveckling av applikationer till mobila enheter, systemutveckling och därtill förenlig verksamhet.
Bithack AB
Org.nr: 556809-4568
Bolaget ska bedriva systemutveckling, forskning inom system- vetenskap och support av datasystem.
Caparison Consulting & Horses AB
Org.nr: 556522-9555
Bolaget skall bedriva systemutveckling och kursverksamhet inom informationsteknologi och multimedia, bedriva handel, utbildning och avel inom ridsport, bedriva handel med värdepapper, bedriva utveckling och administratio ...
Duktil AB
Org.nr: 556639-1719
Bolaget skall utföra elinstallationer, idka fastighetsförvaltning, idka byggnadsverksamhet, idka åkeriverksamhet, utföra fordonsreparationer, arbeta med systemutveckling, utföra konsult- och utvecklingsarbete inom IT, ek ...
Fabian Eriksson IT AB
Org.nr: 556826-2231
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och informationsteknologi, såsom systemutveckling, systemintegration, systemtest och projektledning samt därmed förenlig verksamhet.
Gotling System AB
Org.nr: 556924-3685
Konsulttjänster inom IT och systemutveckling.
Resilienta Kommunikation & Utveckling AB
Org.nr: 556931-7471
Företaget ska utföra konsulttjänster, utbildning, produktutveckling samt process- och projektledning. Bolaget kommer att verka inom entreprenörskap, organisationsutveckling, verksamhetsutveckling, kommunikation, landsbyg ...
Selg Information Management AB
Org.nr: 559030-5198
Bolaget skall bedriva arbete och tjänster rörande Informationsteknologi inom områdena, dokumenthantering, internet, intranet, Information Management och Information Support samt webbprodukter och medieteknik. Uppbyggnad ...
Urafiki AB
Org.nr: 556994-9034
Bolaget ska bedriva systemutveckling inom företrädesvis internetbaserade informationssystem samt därmed jämförlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva köp, försäljning och förvaltning av värdepapper och fastigheter ...