Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Sybehör i Bålsta

Tyghus1 i Bålsta AB
Org.nr: 556342-4802
Bolaget skall bedriva parti- och detaljhandel med textilier, sybehör och symaskiner, äga och förvalta fast egendom samt bedriva handel med och äga värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.