Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svetsning i Garpenberg

JT Spräng & Pump-Teknik AB
Org.nr: 556644-7735
Bolaget ska bedriva sprängarbeten, reparation och svetsning av rör samt försäljning av pumpar och rördelar samt därmed förenlig verksamhet.
Seekon i Garpenberg AB
Org.nr: 556808-0815
Bolaget ska utföra arbeten och konsulttjänster inom byggnads- sektorn, smide, svetsning, mark och anläggning, montage, städning och sanering samt försäljning och service av fordon och därmed förenlig verksamhet.