Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svetsning i Edsvalla

Johnny Hassels Allreparationer AB
Org.nr: 556524-1295
Bolaget skall bedriva svetsning och smidesarbeten samt handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Quality in Mind AB
Org.nr: 556962-0775
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, projektering och kvalitetssäkring genom uppföljning så att tillverkning sker enligt kvalitetskraven i kontrakten mellan köpare och säljare. Tillverkarna är ino ...