Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Svetsning i Alvesta

ASA Industri AB
Org.nr: 556773-4602
Bolagets verksamhet är verkstadsrörelse, främst svetsning och montering åt andra verkstadsbolag samt därmed förenlig verksamhet.
Kåge-Camir i Ljungby AB
Org.nr: 556341-3151
Bolaget skall bedriva tillverkning, montering och försäljning av cisterner och tryckkärl, svetsning, smide samt därmed förenlig verksamhet samt handel med värdepapper.