Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stuguthyrning i Torhamn

Betsanden AB
Org.nr: 556582-9594
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva turistverksamhet såsom stuguthyrning och fisketurism med därtill hörande försäljning av fiskeutrustning, fastighetsförvaltning, konsultationer inom organisationsutveckling och han ...
NORDVÄRME I BLEKINGE HB
Org.nr: 969737-5674
Försäljning av bygg, VVS, el samt därmed förenlig verksamhet. Konsultverksamhet inom försäljning samt personaluthyrning. Försäljning av fritidsartiklar samt konfektion. Fisketurism, stuguthyrning, snickerier, båtar och m ...