Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stuguthyrning i Skövde

Billingens Stugby & Camping AB
Org.nr: 556301-1203
Bolaget ska bedriva stuguthyrning och camping, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Schakt Aktiebolaget B. Bergstrand
Org.nr: 556093-2864
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utföra schaktnings- och vägarbeten samt bedriva stuguthyrning och camping ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.