Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stuguthyrning i Ramdala

Dacke-Bygdens Farmartjänst, EF
Org.nr: 716405-6009
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att själv eller genom annan 1. marknadsföra de tjänster medlemmarna och medlemmarnas jord- bruksföretag kan utföra utanför deras lantbruk på för d ...
JH Camping AB
Org.nr: 556630-4399
Bolaget ska bedriva camping, stuguthyrning, servicebutik, catering, restaurangverksamhet och därmed förenlig verksamhet.