Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stuguthyrning i Leksand

Leksand Resort AB
Org.nr: 556891-6026
Bolaget ska bedriva camping och stuguthyrning och allehanda aktiviteter vid Äventyrsbadet Leksand Sommarland samt därmed förenlig verksamhet.
Västanviksbadets Camping AB
Org.nr: 556422-8582
Bolaget skall bedriva campingrörelse, stuguthyrning samt kiosk- och serveringsrörelse ävensom idka därmed förenlig verksamhet.