Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stuguthyrning i Borgholm

Aktiebolaget Kapelludden
Org.nr: 556350-8265
Bolaget ska bedriva fritidsverksamhet såsom camping, friluftsbadanläggning och stuguthyrning. Bolaget ska dessutom bedriva entreprenadtjänster, handel och förvaltning av värdepapper, samt förvalta fast egendom och idka f ...
HKM Trading AB
Org.nr: 556695-9663
Bolagets verksamhet ska utgöras av grossistverksamhet till fordonsindustrin, el-artiklar, konsultverksamhet till fordonsindustrin, värdepappershandel, skogsbruk, jordbruk, stuguthyrning samt närliggande verksamheter.