Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stuguthyrning i Berga

Linds Miljö & Fastighet AB
Org.nr: 556511-3783
Bolagets verksamhet är att bedriva skogsbruk och konsultationer inom skogsnäringen, trafiksäkerhetsfrågor, entreprenadverksamhet i byggbranschen, fritidsverksamhet såsom stuguthyrning, äga och förvalta fastigheter samt h ...