Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stensättning i Djurhamn

Knott AB
Org.nr: 556034-3419
Bolaget skall bedriva stensättning, vissa grundarbeten samt därmed förenlig verksamhet. Handel med värdepapper.