Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stenläggning i Tyresö

NCCT Entreprenad AB
Org.nr: 556763-8886
Aktiebolaget verksamhet ska vara att vi skall göra grunder till hus, garage, gjuta dessa och även gjuta andras grunder. Vi ska även planera tomter med gräsmattor, verandor och stenläggning.