Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stenläggning i Limhamn

Allservice på Limhamn AB
Org.nr: 556945-2625
Arbete i yttre och inre miljöer. Trädgårdsanläggning och skötsel (trädgårdsbranschen). Fastighetsskötsel (fastighetsbranschen). Snickerier, måleri, stenläggning, mur och puts, städ.