Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stenläggning i Halmstad

JTH Entreprenad AB
Org.nr: 556892-0879
Aktiebolaget ska bedriva trädgårdsanläggning, stenläggning, skogsentreprenad och därmed förenlig verksamhet.