Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Stenläggning i Åhus

Dennis Juhlén AB
Org.nr: 556719-7651
Föremålet för bolagets verksamhet är stenläggning, byggentreprenader, försäljning av sten, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.