Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ställverk i Västerås

AQ Elautomatik AB
Org.nr: 556272-8484
Bolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av el- och automationsutrustningar, såsom ställverk, samt styrsystem till krävande kunder inom tillverkningsindustrin, samt därmed förenlig verksamhet.
Elnos Nordic AB
Org.nr: 556926-9813
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva installationsverksamhet av kraftledningar alla kategorier samt ställverk. Vidare även leverera system och utrustning för elenergiöverföring samt därmed förenlig verksamhet ...
TRIFASICA AB
Org.nr: 556712-7641
Aktiebolagets verksamhet ska vara konsultverksamhet inom industriell elektroteknik (ställverk, kraftelektronik, reläskydd), tjänster som erbjuds är konstruktion, projektledning, idrifttagning, översättning, tolkning.