Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ställverk i Timrå

RH Control i Nord AB
Org.nr: 556796-3631
Bolaget ska bedriva försäljning, konstruktion och tillverkning av centraler, ställverk inom sågprocessindustrin samt gruvnäringen. Bolaget ska även bedriva handel med fast egendom och handel med värdepapper samt därmed f ...