Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ställverk i Södertälje

Bejmek Elkraft AB
Org.nr: 556713-1882
Bolagets verksamhet är att bedriva service och underhåll av ställverksutrustning, montage och ombyggnader av ställverk, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.