Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ställverk i Grillby

ROVTECH, Rovab Technology AB
Org.nr: 556658-5260
Bolaget ska bedriva handel, försäljning och konsultverksamhet inom elektronik företrädesvis till ställverk inom industri, elsäkerhetsutrustning, mjukvara samt därmed förenlig verksamhet.