Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ställverk i Göteborg

Göteborg Energi Nät AB
Org.nr: 556379-2729
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att ställa starkströmsledningar till förfogande för överföring av ström. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och underhåll av ledningar, ställverk och tra ...
Partille Energi Nät AB
Org.nr: 556528-5698
Bolaget skall bedriva elnätverksamhet i Partille kommun. Med elnätverksamhet avses att ställa elektriska anläggningar till förfogande för överföring av el. Till verksamheten hör också projektering, byggande, drift och un ...