Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ställverk i Bergvik

Bergvik Flooring AB
Org.nr: 556189-2570
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriva tillverkning av kompletterande utrustningar för ställverk och därmed sammanhängande verksamhet.
Bergvik Flooring Kommanditbolag
Org.nr: 916951-6763
Tillverkning av kompletterande utrustningar för ställverk samt därmed förenlig verksamhet.
Ställverksprodukter i Bergvik AB
Org.nr: 556297-1043
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper, samt bedriva tillverkning av komplementerande utrustning för ställverk och därmed sammanhängande verksamhet.