Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ställningar i Luleå

Arne Lundquist Måleri AB
Org.nr: 556083-1223
Bolaget skall bedriva målerirörelse, uthyrning av skyliftar, ställningar och annan måleriutrustning samt idka fastighets- och kapitalförvaltning, samt därmed förenlig verksamhet.
Heri AB
Org.nr: 556213-7439
Bolaget skall bedriva tillverkning av legoprodukter, stegar och hissar samt försäljning och uthyrning av stegar, ställningar, arbetsplattformar, handverktyg, industrimaskiner samt legoprodukter samt uthyrning av transpor ...
K.A. Ställningar i Luleå AB
Org.nr: 556067-0944
Bolaget skall bedriva ställningsmontage samt uthyrning av ställningar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.