Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Staket i Rydsgård

Poolex Sten & Keramisk Miljö AB
Org.nr: 556905-2805
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, anläggnings- och trädgårdsarbeten, tillverkning av staket samt byggnation av pooler.