Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Staket i Mellerud

Melleruds Ytbehandling AB
Org.nr: 556377-2556
Bolaget skall bedriva blästring och målning av fasader och stålkonstruktioner, rivning av fastigheter, montering av staket samt därmed förenlig verksamhet.