Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Staket i Falun

One4Event AB
Org.nr: 556512-2214
Bolaget skall bedriva försäljning och uthyrning av tält, toalettsystem, staket, manskapsbodar, elkomponenter, generatorer, kablage, maskiner och containers.
Rådhusrestaurangen i Falun AB
Org.nr: 556602-0482
Aktiebolaget ska idka verksamhet inom evenemang och mässor samt uthyrning av material såsom restaurangmaterial, staket, tält och möbler ävensom idka därmed förenlig verksamhet.