Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Städfirma i Karlskrona

ZZ Städfirma i Karlskrona AB
Org.nr: 556809-6803
Bolaget ska bedriva lokalvårdsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.