Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Växjö

Aurum Utbildning AB
Org.nr: 556127-9950
Bolaget skall bedriva språkutbildning och pedagogikutbildning samt import av linedancing- samt westernutrustning jämte annan därmed förenlig verksamhet.
Irenes Språkutbildning AB
Org.nr: 556923-4742
Aktiebolaget ska bedriva språkutbildning och därmed jämförlig verksamhet.
Kalmena Rek AB
Org.nr: 556568-6697
Bolaget ska bedriva verksamhet som omfattar personalrekrytering, språkutbildning, äga och förvalta såväl fast som lös engendom samt därmed förenlig verksamhet.