Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Västra frölunda

Språkgruppen i Arendal AB
Org.nr: 556544-9005
Bolaget skall bedriva översättnings-, tolknings- och annan språkservice samt idka konsultuppdrag inom språkutbildning. Bolaget skall även äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Transeuropa AB
Org.nr: 556422-7188
Bolaget skall bedriva verksamhet inom områdena översättning, dubbning, textproduktion, desk top publishing, desk top videoproduktion och språkutbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.
ValueAdd Solutions Scandinavia AB
Org.nr: 556997-5799
1. Konsultverksamhet för alla branscher inom strategi, organisation, logistik, processer och system. 2. Försäljning av programvara. 3. Språkutbildning och tjänster för att integrera immigranter i det svenska sammhället.