Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Uppsala

BEFRIS AB
Org.nr: 556503-3916
Bolaget skall bedriva sjukvårdsverksamhet samt språkutbildning ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.