Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Solna

Boservice 24 AB
Org.nr: 556826-1381
Bolaget skall syssla med fastighetsmäkleri, köp och försäljning av fastigheter och bostäder inom Sverige och utomlands, äga och förvalta värdepapper och fast egendom, utföra tolkningstjänster och språkutbildning samt äve ...
Miss and Mister AB
Org.nr: 556812-2732
Föremålet för bolagets verksamhet är självbild och image-coaching, utbildning inom fitness samt försäljning och leverans av presentfrukost. Import, marknadsföring och försälj- ning av textilprodukter samt bedriva språkut ...
Peterson Language Services AB
Org.nr: 556804-7343
Bolaget skall bedriva språkutbildning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Språkservice i Solna AB
Org.nr: 556623-7672
Bolaget skall bedriva översättning och kvalitetsgranskning av utländska språk, språkutbildning samt därmed förenlig verksamhet.
Verified AB
Org.nr: 556638-5190
Bolaget skall bedriva språktjänster såsom språkanalys, översättning, lokalisering, språkutbildning, tolkning, undertextning samt certifiering jämte utveckling av härmed förbunden metodik samt idka konsultverksamhet med i ...