Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Saltsjöbaden

Språkas AB
Org.nr: 556482-9694
Bolagets verksamhet är språkrådgivning, översättning, tolkning och språkutbildning samt därmed förenlig verksamhet.