Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Nacka

Aktiebolaget OrdSoft
Org.nr: 556907-2936
Utveckling av mjukvara för mobiltelefoner med fokus på applikationer för språkutbildning samt konsultverksamhet inom mjukvaruutveckling.
Alectoris AB
Org.nr: 556616-9099
Bolaget skall: bedriva konsultverksamhet avseende företags organisation, bedriva datakonsultverksamhet, bedriva uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler, direkt eller indirekt, äga och förvalta ...
Eternally Bojler AB
Org.nr: 556355-0382
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, sälja och genomföra kurser i marknadsföring och språkutbildning, handel med fast egendom, hushållsartiklar och frysta havsprodukter, export och import av bila ...