Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Lidingö

Avista Education Holding AB
Org.nr: 556590-6723
Bolaget skall bedriva språkutbildning och språkreseverksamhet, äga och förvalta värdepapper, lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Copy Right Stockholm AB
Org.nr: 556410-3306
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva språkutbildning, översättning, copy writing samt språkkonsultation för näringsliv, ambassader och privatpersoner, internationell kommunikation och därmed förenlig verksamh ...
Lidgard Education AB
Org.nr: 556515-8366
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom språkutbildning, interkulturell kommunikation, ekonomi, värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.
NBN Business Network AB
Org.nr: 556542-0204
Bolaget skall anordna turistresor mellan Ryssland och Sverige både avseende grupper och enskilda, idka handel mellan Ryssland och Sverige avseende medicinteknisk utrustning, livsmedel, an- ordna språkutbildning i ryska o ...