Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Lerum

Lerums Språktjänst AB
Org.nr: 556535-4494
Bolaget skall bedriva språkutbildning, översättningar och konsultverksamhet inom dessa områden. åga och förvalta fast och lös egendom, bedriva värdepappershandel samt idka därmed förenlig verksamhet.