Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språkutbildning i Bromma

Conclude AB
Org.nr: 556613-0786
Bolaget ska bedriva språkutbildning samt konsultverksamhet inom språk.
HBET SILVERVATTNET
Org.nr: 916644-9240
HANDEL, FÖRVALTA FAST OCH LÖS EGENDOM, FÖRMEDLING AV FASTIGHETER OCH FÖRETAG SAMT SUBSTANSER OCH LAGERPOSTER, BEDRIVA KONSULTVERKSAMHET OCH SPRÅKUTBILDNING *FORTS*
Paginus AB
Org.nr: 556547-7063
Bolaget skall bedriva spelverksamhet, språkutbildning, lämna konsultationer beträffande datakommunikation, bedriva verksamhet med utförande av godstransporter, lokalvård och ny- och ombygg- nation av hus, handel med ford ...