Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språktjänster i Spånga

Multilingo-Tolk & Resurs Center EF
Org.nr: 769622-1402
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att Förmedla tolk och språktjänster. $ Översättning tjänster. $ Analys tjänster. $ Konsult uppdrag om information riktad till Somalier och an ...