Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språktjänster i Ruda

Wood Bridge AB
Org.nr: 556560-7750
Bolaget skall driva verksamhet genom informations- och kommunika- tionstjänster för träindustrin såsom språktjänster och konsult- verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.