Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språktjänster i Oxie

Kreoteket AB
Org.nr: 556814-5022
Bolaget ska bedriva verksamhet inom fotografi och media, bildbehandling, handarbete, förlagsverksamhet, data- och språktjänster, catering samt därmed förenlig verksamhet.