Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språktjänster i Motala

Motala Legomontering AB
Org.nr: 556670-1123
Bolaget skall bedriva'transportåkeriverksamhet, utföra legoarbeten inom den mekaniska verkstadsindustribranschen, hyra ut arbetskraft, utföra tolk- och språktjänster. Vidare ska bolaget importera och sälja pellets och ve ...