Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Språktjänster i Hägersten

Nordén & Berggren HB
Org.nr: 969661-4537
Språktjänster, översättningar, intervjuer, rapportskrivning och därmed förenlig verksamhet.
Verktygslådan AB
Org.nr: 556977-1743
Aktiebolaget ska bedriva rådgivning inom produktutveckling och ledarskap. Projektledning. Översättningar. Språktjänster jämte därmed förenlig verksamhet.