Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spel i Segeltorp

Chimall Trading i Stockholm AB
Org.nr: 556841-5094
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva spel och tobaks butik, att direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter med huvudsakligen lokaler för industri, handel och kontor, bedriva f ...
Design 'Em All Sweden AB
Org.nr: 556792-6711
Bolaget ska bedriva verksamhet avseende design och produktion av webbplatser, program, spel, trycksaker, film och konst samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta aktier, andelar, värdepapper och ...
Mixa Maxi Restaurang och Coffee AB
Org.nr: 556902-5637
Föremålet för bolagets verksamhet är spel- och tobak, restaurang samt caféverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Setred AB
Org.nr: 556570-8491
Bolaget skall bedriva forskning, utveckling, produktion och försäljning inom hårdvara, mjukvara, tredimensionell television och interaktiva spel, konsultverksamhet inom marknadskommunikation, affärsutveckling och IT, inv ...