Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spel i Saltsjöbaden

Europa Media Ro Kommanditbolag
Org.nr: 969657-8781
Bokhandel (försäljning, import, export, distrubuering), bokförlag, tryckeri, kontorsmaterial, import och export av papper, pennor, pärmar samt därmed förenliga produkter. Reklamverksamhet, dataverksamhet (försäljning, im ...
ITEXSIS HB
Org.nr: 969776-9744
Support och tjänster inom IT till företag och privatpersoner, personaluthyrning, städning. Försäljning via webshop samt import och export av elektronisk utrustning, (mobil, dator, spel, bil) leksaker, kläder, väskor.
Magnus Löwenhielm AB
Org.nr: 556924-6183
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara bedriva konsultverksamhet och produktion inom grafisk design, reklam, film, fotografi, PR, digital och mobil kommunikation, spel och sponsring samt därmed förenlig verksamhet.
Nofi Förlag AB
Org.nr: 556287-7059
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, innebärande utgivning av tidskrifter, böcker, album, spel, internetpublicering av tidskrifter med blogg- och communityfunktioner, mobilkommunikation och i anslutning härtill försä ...
Waters Löwenhielm AB
Org.nr: 556946-6450
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet och produktion inom grafisk design, reklam, film, fotografi, PR, digital och mobil kommunikation, spel och sponsring och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också äga och ...