Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spel i Mölndal

Bell Maritime Gaming AB
Org.nr: 556207-4335
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anordna spel, lotterier och tävlingar, att äga och förvalta fast och lös egendom, att bedriva handel med materiel för dessa verksamheter, att arrendera rörelser och bedriva ...
CD-Specialisten Holding Väst AB
Org.nr: 556631-1899
Bolaget skall driva detaljhandel med förinspelade musikalster såsom CD-skivor, LP och kasetter. Dessutom DVD, VHS, TV, samt data-spel. Även relaterade produkter som T-shirts, posters och musikböcker.
Folkspel i Sverige AB
Org.nr: 556350-0692
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva spel och lotteriverksamhet och att genom egen produktutveckling och releaser av nya produkter tillföra marknaden intressanta och attraktiva produkter, samt driva därmed fö ...
Folkspel Partner i Sverige AB
Org.nr: 556633-3810
Bolaget skall bedriva utveckling, konsultverksamhet samt försäljning av spel och lotterier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBet Resan
Org.nr: 916576-9796
Dokumentation i ord och bild av resor: Resereportage, diavisningar, böcker, bildförsäljning m m samt därmed förenlig verksamhet
Hawkear AB
Org.nr: 556978-2021
Företaget avser bedriva verksamhet relaterat till elektronik såsom affärsutveckling, projektledning, mjuk- och hårdvaruutveckling, rådgivning och utbildning. Verksamheten avser fokusera på mobila plattformar såsom smartp ...
Itatake AB
Org.nr: 556850-1893
Företaget ska bedriva utveckling av koncept och tjänster inom spel, underhållning, media, reklam, marknadsföring, e-handel och därtill hörande verksamheter.
Jumping Lantern Studios HB
Org.nr: 969760-8124
Företaget skall producera och sälja digitala mediatjänster. Dessa tjänster och produkter kommer att variera mellan hemsidor, grafisk design, konsultverksamhet, datorprogram och digitala spel. Företaget kommer att bedriva ...
Kubos Entertainment AB
Org.nr: 556910-1271
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet baserat på text och upplevelse. Författarskap och annan textproduktion. Design, produktion och försäljning av spel. Design och genomförande av företagsevents baserat på text och spel. ...
Turducken AB
Org.nr: 556741-8735
Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena marknadsföring, produkt- och kommunikations- och affärsutveckling, försäljning av barnkläder och accessoarer till bröllop, dop, fest och högtider och prylar du inte visste fan ...
WeSpons AB
Org.nr: 556936-3475
Bolaget skall bedriva, utveckla, licensiera och försälja lotterier och spel, bedriva konsulteri inom lotteri- och spelmarknaden samt därmed förenlig verksamhet.