Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Spel i Grödinge

Teambuilding Sehem AB
Org.nr: 556776-0896
Bolaget ska bedriva bygg och entreprenadverksamhet, personaluthyrning och rekrytering, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, utveckling, försäljning och förlagsverksamhet av programvaror och spel, försäljning av ...