Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Uddevalla

Joreds Inredningssnickeri AB
Org.nr: 556905-5550
Aktiebolaget ska bedriva inrednings- och specialsnickeri samt därmed förenlig verksamhet.