Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Specialsnickeri i Täby

Q Specialsnickeri AB
Org.nr: 556728-9359
Aktiebolagets verksamhet ska bestå av tillverkning och försäljning av möbler och inredningar, möbel- och inredningssnickeri.